THÔNG TIN Y KHOA |

Thông tin bảo hiểm

Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin đã hợp tác và thiết lập hệ thống thanh toán trực tiếp với các công ty bảo hiểm lớn trong và ngoài nước như:

1. BẢO VIỆT

2. S.A.S

 

3.BẢO MINH

 

4. GENERALI

 

5. INSMART

 

6. BLUE CROSS

 

7. LIBERTY

 

8. INTERGLOBAL

 

9. BẢO AN KHANG

 

10. CIGNA

 

11. AETNA

 

12. CMN

 

13. GBG

 

14. MSH

 

15. EUROP ASSISTANT

 

16. BEST SERVICE GROUP


17. EMS ASSIST PILIPNAS

 

Thủ tục giải quyết một hồ sơ bảo hiểm BLVP sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với một khách hàng thông thường, do đó khi đăng ký khám chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin, nếu quý khách có bảo hiểm sức khỏe xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên công ty bảo hiểm, số hợp đồng cùng tất cả những chi  tiết liên quan đến chương trình bảo hiểm của quý khách. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để xác nhận hạn mức chi trả cho từng trường hợp khác nhau. Đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ quý khách trong việc lựa chọn sử dụng loại hình bảo hiểm tối ưu nhất cho từng khách hàng.

Trong trường hợp công ty bảo hiểm yêu cầu quý khách thanh toán trước, sau đó kê khai chi phí để bảo hiểm hoàn trả, nhân viên tư vấn sẽ giúp quý khách trong việc cung cấp toàn bộ hồ sơ, hóa đơn bản chính, chứng từ liên quan để thanh toán với bảo hiểm. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng cá nhân cũng như các khách hàng sử dụng bảo hiểm trực tiếp, Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin đưa ra tiêu chí áp dụng khung giá niêm yết đồng nhất cho tất cả các khách hàng và công ty bảo hiểm.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

1/ Nguyễn Thị Minh Như (Ms.) - Insurance & Customer Service Manager
Điện thoại: (08) 39 336688 (Ext: 155)
Email: nhunguyen@yersinclinic.vn
2/ Lê Thị Giàu (Ms.) - Insurance Executive
Điện thoại: (08) 39 336688 (Ext: 150)
Email: giaule@yersinclinic.vnĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

KhamOnline