THÔNG TIN Y KHOA | NHI

Những thông tin cần biết về chủng ngừa

LỊCH CHỦNG NGỪA TRẺ EM


 

TIÊM NGỪA THEO YÊU CẦU

1. Viêm màng não mũ và các nhiễm trùng do Hib
- Từ 2 - 6 tháng tuổi: 3 liều liên tiếp cách 1 đến 2 tháng, nhắc lại 1 liều lúc trẻ  16- 18 tháng.
- Từ 6-12 tháng tuổi: 2 liều liên tiếp cách nhau 1 đến 2 tháng, 12 tháng sau liều 2 nhắc lại 1 liều.
- Trẻ trên 12 tháng tuổi: 1 liều duy nhất

2. Viêm não Nhật bản
Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi
Lần 2: Cách lần 1 từ 1 đến 2 tuần
Lần 3: Cách lần 1: 1 năm sau
Nhắc: 1 liều mỗi 3 năm

3. Viêm màng não do não mô cầu A+C
Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi
Nhắc: 1 liều mỗi 3 năm

4.Thủy đậu ( trái rạ)
Bắt đầu lúc trẻ 12 tháng tuổi
Lần 2 cách mũi 1 tối thiều 6 tuần

5.Sởi, Quai bị, Rubella
Lần 1: Từ 12 - 15 tháng tuổi
Lần 2: Cách lần 1 từ 3 đến 6 năm sau

6. Cúm
Lần 1: Từ lúc 6 tháng tuổi (nếu trước đây chưa tiêm ngừa cúm thì tiêm liều thứ hai cách liều thứ nhất 4 tuần).
Nhắc: 1 liều mỗi năm

7. Viêm gan siêu vi A
Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi
Lần 2: Cách lần 1 từ 6 đến 18 tháng

8.Thương hàn

Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi
Nhắc : 1 liều mỗi 3 năm

9. Tiêu chảy do Rotavirus
Lần 1 : Từ 6 tuần tuổi
Lần 2 : Cách lần 1 ít nhất 1 tháng ( Không sử dụng cho trẻ > 6 tháng)

Chú ý khi đến tiêm chủng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin
1  Để giúp phụ huynh phân biệt ngày đã tiêm rồi và ngày hẹn tiếp theo, Chúng tôi có quy định như sau:
-   Ngày đã tiêm rồi: ghi bằng viết mực màu xanh có đóng mộc của phòng khám
-   Ngày hẹn mũi tiếp theo: ghi bằng viết chì
2.  Để mũi tiêm được hiệu quả, phụ huynh vui lòng đưa trẻ đến đúng hẹn.

 

(Theo chương trình chủng ngừa quốc gia)ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

KhamOnline